Phòng nghỉ


PHÒNG DELUXE VIEW BIỂN

Diện tích : 35m2
Giường : 1 giường 1m8/ 2 giường 1m6
Tối đa : 5 người lớn
Hướng nhìn : Biển

Chi tiết phòng

PHÒNG DELUXE VIEW NÚI

Diện tích : 35m2
Giường : 1 giường 1m8/ 2 giường 1m6
Tối đa : 5 người lớn
Hướng nhìn : Núi, thành phố

Chi tiết phòng

PHÒNG SUPERIOR VIEW BIỂN

Diện tích : 25m2
Giường : 1 giường 1m6/ 2 giường 1m2
Tối đa : 3 người lớn
Hướng nhìn : Biển

Chi tiết phòng

PHÒNG SUPERIOR VIEW NÚI

Diện tích : 25m2
Giường : 1 giường 1m6/ 2 giường 1m2
Tối đa : 3 người lớn
Hướng nhìn : Núi, thành phố

Chi tiết phòng

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

Diện tích : 65m2
Phòng : 2 phòng
Tối đa : 6 người lớn
Hướng nhìn : Núi/ biển

Chi tiết phòng

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Diện tích : 95m2
Phòng : 3 phòng
Tối đa : 8 người lớn
Hướng nhìn : Núi

Chi tiết phòng